algemene voorwaarden stilte.nl


verantwoordelijkheid

We nemen geen verantwoordelijkheid voor het geweldige leven dat je dankzij Stilte.nl hebt gecreëerd. Alle beslissingen die je hebt genomen en de acties die je hebt ondernomen met betrekking tot Stilte.nl zijn jouw eigen verantwoordelijkheid. We geven je er graag alle credits voor.
afbeeldingsrechten

Alle mensen in de masterclass-video's zijn echte mensen; er werden geen acteurs gebruikt. We hebben geen toestemming gevraagd om deze mensen te filmen. Als je jezelf herkent en je gaat er niet mee akkoord om in de video te zijn, dan verwijderen we je er graag uit. Stuur dan een e-mail naar: info@stilte.nl.
auteursrechten

Copyright © 2021 door Stilte.nl

 

Alle rechten voorbehouden. Alle inhoud op deze website, inclusief tekst, grafische afbeeldingen, afbeeldingen, videoclips en audioclips, is eigendom van Stilte.nl of onze medewerkers, en wordt beschermd door Nederlandse en internationale auteursrechtwetten. Het verzamelen, ordenen en samenstellen van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van Stilte.nl en wordt beschermd door Nederlandse en internationale copyrightwetten. Je mag geen enkel deel van auteursrechtelijk beschermd materiaal kopiëren, reproduceren, distribueren, publiceren, weergeven, uitvoeren, wijzigen, afgeleide werken maken, verzenden of op enige andere manier exploiteren zonder toestemming van Stilte.nl.
inhoud 

Alle digitale producten, eBooks, luisterboeken, pdf-downloads, bronnenmateriaal, video's en online inhoud vallen onder auteursrechtelijke bescherming. Elk verkocht digitaal product, e-boek, pdf-download en online-inhoud is in licentie gegeven aan slechts één gebruiker. Het is klanten niet toegestaan dit product (en / of de bijbehorende gebruikersnaam / wachtwoord) dat ze hebben gekocht, te kopiëren, te verspreiden, te delen en / of over te dragen aan een derde partij of persoon. Boetes tot € 10.000 kunnen van toepassing zijn op personen die inbreuk maken op ons auteursrechtbeleid. In sommige gevallen kan Stilte.nl het wachtwoord en / of het afstempelen van licentiegegevens (inclusief de naam van de klant, het adres enzovoort) op zijn digitale producten versleutelen, afdwingen om extra veiligheid te garanderen.
tracks masterclass stilte

Video week 1 (Geluk): Dusk

Dusk door DivKid

 

Video week 2 (Introspectie): The Temperature of the Air on the Bow of the Kaleetan

The Temperature of the Air on the Bow of the Kaleetan door Chris Zabriskie is gelicentieerd onder Creative Commons Attribution-licence

(https://bit.ly/2WnH6rf)

Bron: http://chriszabriskie.com/uvp/

Artiest: http://chriszabriskie.com/

 

Video week 3 (Spijt): Calm

Calm door Silent Partner

 

Video week 4 (Afleiding):  Days Are Long

Days Are Long door Silent Partner

 

Video week 5 (Weerstand): Prelude No. 13

Prelude No. 13 by Chris Zabriskie is gelicentieerd onder Creative Commons Attribution-licence

(https://bit.ly/2WnH6rf)

Bron: https://bit.ly/3dBBj7e

Artiest: http://chriszabriskie.com/

 

Video week 6 (Van binnen): Comfortable Mystery 1

Comfortable Mystery 1 – Film Noire by Kevin MacLeod is gelicentieerd onder Creative Commons Attribution license

(https://bit.ly/2WnH6rf)

Bron: https://bit.ly/2xWst4N

Artiest: http://incompetech.com/

 
Disclaimer

Stilte.nl doet er alles aan om deze website up-to-date en accuraat te houden. Mocht je toch iets tegenkomen dat niet juist of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als je ons dit laat weten. Geef aan waar je op de website de informatie leest. Wij zullen dit dan zo spoedig mogelijk bekijken. Stuur je reactie per e-mail naar: info@stilte.nl.

 

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade als gevolg van problemen veroorzaakt door of inherent aan de verspreiding van informatie via internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven we ernaar om het aantal verplichte velden tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Stilte.nl via deze website, aanvaardt Stilte.nl geen aansprakelijkheid.

 

Alle persoonlijke gegevens die je ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, worden alleen gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

 

Alle intellectuele eigendomsrechten op inhoud op deze website berusten bij Stilte.nl of bij derden die de inhoud zelf hebben geplaatst of van wie Beste Beginner een gebruikerslicentie heeft verkregen.

 

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Stilte.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft.

 

Mocht u vragen of problemen hebben met de toegankelijkheid van de website, neem dan gerust contact met ons op.