innerlijke rust: bewust kiezen waar je op focust | Stilte.nl

Innerlijke rust: bewust kiezen waar je op focust | Stilte.nl

Innerlijke rust: bewust kiezen waar je op focust | Stilte.nl

 

Innerlijke rust, velen zijn er naarstig naar op zoek. Echter, als jouw aandacht is gericht op elke verontrustende gedachte die opkomt en jij daar ook waarde aan geeft, dan zul je die innerlijke rust maar moeilijk kunnen vinden. Verontrustende gedachtes hoeven niet altijd perse negatieve gedachtes te zijn, positieve gedachtes kunnen ons namelijk ook de balans van onze mind doen laten verliezen. Je raakt zo enthousiast over iets, maar kan niet goed omgaan, wanneer het weer verdwijnt. Het goed kunnen omgaan met die vergankelijkheid staat bij ons voor innerlijke rust.

Juist kwalificeren van gedachtes

We hebben tienduizenden gedachtes per dag, iets waar je nooit vanaf zult komen en dat hoeft ook helemaal niet zolang je die gedachtes maar juist weet te kwalificeren. Daar ligt de essentie van innerlijke rust: het juist kwalificeren van gedachtes. Ben je hiertoe in staat, dan behoud je de balans van de mind. Die balans zorgt ervoor dat je altijd een opkomende negatieve gedachte objectief weet te observeren, maar ook een opkomende positieve gedachte op waarde weet te schatten. We weten immers dat beiden van voorbijgaande aard zijn. 

Wanneer gedachtes je in de greep houden, is er sprake van onrust. Deze onrust kan zijn weerslag op je gemoedstoestand hebben en op je handelen. Sommige proberen de onrust te verdoven, door deze proberen te vervangen door ‘pleziergevers’. Freud noemde dit het ‘pleasure principle’: het plezier principe. In Freuds psychoanalytische persoonlijkheidstheorie is het plezier principe de drijvende kracht achter de persoonlijkheid die onmiddellijke bevrediging van alle behoeften, wensen en driften zoekt. Met andere woorden: men streeft er met het plezierbeginsel naar om de meest elementaire en primitieve driften te vervullen, waaronder honger, dorst, woede en seks.

Herkauwen van fouten

Mensen die stellen dat ze geen innerlijke rust hebben, zeggen vaak dat ze last hebben van malen en piekeren. Zij blijven bepaalde situaties of gedachtes in hun hoofd herkauwen. Wist je dat de mens het enige wezen is dat zich meerdere malen kan straffen voor één en dezelfde fout? Als we kijken naar het dierenrijk ligt dit heel anders. Een dier schudt een negatieve situatie vaak direct van zich af. Dit is duidelijk zichtbaar bij honden, eenden en allerlei andere dieren. Door dit te doen, schudt het dier de stress en spanning letterlijk van zich af en blijft het op deze manier niet met zich meedragen. Mensen hebben die neiging wel. Dat is zeer onwenselijk. Een objectieve observatie zou elke situatie direct relativeren.

Alles gaat voorbij

Een objectieve observatie is wat ons betreft het enige middel voor innerlijke rust. Probeer je niet te hechten aan zaken die van voorbijgaande aard zijn. Hou in gedachten: ‘ook dit zal veranderen’ en je zal zien dat je zaken direct meer kan loslaten. Heraclitus was filosoof. Zijn bekendste uitspraak was: ‘Alles stroomt’. Hij vergeleek dit vaak met een rivier. Het is onmogelijk om twee keer in dezelfde rivier te stappen. Deze verandert namelijk elke nano-seconde van samenstelling. Dit geldt ook voor de mens, echter zijn wij niet in staat om dit bij onszelf waar te nemen. In diepe meditatie kan je dit wel ervaren, maar we krijgen dit niet voor elkaar in ons dagelijks bestaan. Kijk je nu in de spiegel en doe je dit 10 seconde later weer, dan zal je niets van die constante stroom van verandering opmerken. Kijk je nogmaals en doe je dit over tien jaar weer, dan zie je dat er wel degelijk iets aan de gang is geweest. Je verandert niet van de ene op andere dag. Deze verandering is dus constant gaande geweest. De boeddhisten beschrijven dit principe van vergankelijkheid als ‘anicca’. Alle geconditioneerde dingen zijn anicca: impermanent, inconsistent en veranderlijk van aard. Zouden wij dit als mens écht begrijpen, dan zouden wij weten dat het niet hebben van innerlijke rust ook van voorbijgaande aard is en hetgeen het veroorzaakt ook.

Wat kan je helpen die innerlijke rust te hervinden?

Meditatie kan hier zeker bij helpen.  Wij zelf praktiseren de Vipassana techniek. Binnen deze techniek observeer je objectief alle lichamelijke sensaties, waardoor de mind rustiger en meer gefocust wordt. 

 In meditatie keer je naar binnen, iets wat mensen die geen innerlijke rust kunnen vinden vaker zouden mogen doen. Dit betekent niet dat je de hele dag op een meditatie mat moeten gaan zitten. Kalmte dient immers niet gevonden te worden door de activiteit, maar in de activiteit zelf.

Jouw binnenwereld

Zouden wij ons wat meer richten op onze binnenwereld in plaats van op de buitenwereld, dan zou dit direct voor meer innerlijke rust zorgen. Die buitenwereld bestaat uit een   opeenvolging van allerlei prikkels en dat in een heel hoog tempo. Onze smartphone is uiteraard een van de grootste onrust veroorzakers. Deze vraagt constant om aandacht en is deze even stil dan zijn we zelf wel geneigd om erop te kijken. Juist omdat we in zo’n snel veranderlijke maatschappij leven waarin we constant worden blootgesteld aan allerlei prikkels, is het belangrijk om af en toe momenten van rust en ontspanning te implementeren. Dit kan gedaan worden, door af en toe een wandeling te maken in de natuur, of even te spelen met je huisdier bijvoorbeeld.

Het kind in mij

Als klein kind hadden we eigenlijk altijd innerlijke rust, in die zin dat we ons niet bezig hielden met toekomstige zaken en waren we nooit bezig met het vergaren of bereiken van zaken. 

Ons gedrag werd als kind gestuurd door de wil van het ontdekken en het ervaren. Als volwassenen verliezen we deze capaciteit vaak. Er moet altijd een te bereiken doel aan iets gekoppeld zijn. Zouden we in staat zijn om dit wat vaker los te laten, dan zouden we direct merken dat we onszelf weer verbinden met onszelf. Geluk en innerlijke rust wordt dan ervaren in het huidige moment. We genieten weer van alles om ons heen. Je geniet van alles wat er al is, zonder te denken aan wat er nog toegevoegd zou kunnen worden. 

Een mooie quote van John Lennon die hier bij aansluit:

‘Toen ik vijf jaar oud was vertelde m’n moeder altijd dat ‘gelukkig zijn' de sleutel is van een goed leven is. Toen ik op school gevraagd werd wat ik later wilde worden, schreef ik op: ‘gelukkig’. Zij gaven aan dat ik de opdracht niet begrepen had, waarop mijn antwoord was: ‘en jullie niet de betekenis van het leven.’


Jouw omgeving in harmonie

Meer praktische tips voor innerlijke rust liggen in het creëren van een prettige omgeving. Zijn er dingen die je storen, pak deze dan direct aan. Zorg je voor een opgeruimd huis dan zal dit zeker bijdragen bij een rustige gemoedstoestand. Maak je bed eens op. Dit lijkt misschien een vreemd advies, maar het kan een positieve invloed op je innerlijke rust hebben. Ben je namelijk in staat om jezelf te zetten tot dit soort ‘stomme’, op het oog futiele herhalende handelingen, dan zal je ook de discipline hebben voor belangrijkere zaken des levens. Een opgemaakt bed nodigt ook uit tot rustiger naar bed gaan en hey, wil dit allemaal toch niet helpen bedenk je dan als je een rotdag gehad hebt: ‘Gelukkig is tenminste mijn bed nog  opgemaakt’ : )

Reactie plaatsen

BEHOEFTE AAN ONSTPANNING? KOM LANGS BIJ EEN RETRAITE AVOND

Heb je behoefte aan een avond waarin je kan ontspannen en opladen? Je hoeft geen ervaring in meditatie, mindfulness of andere ontspanningstechnieken te hebben. Wij begeleiden jou door deze retraite avond heen.