Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling gaat over het ontwikkelen van jezelf, waarbij bewustwording centraal staat. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zijn mijn talenten, mijn dromen en aspiraties? Je keert de aandacht als het ware naar binnen om achter de antwoorden op deze vragen te komen en gaat daar naar handelen.

Persoonlijke Ontwikkeling

Wat is persoonlijke ontwikkeling precies? Persoonlijke ontwikkeling gaat over het ontwikkelen van jezelf, waarbij bewustwording centraal staat. Wie ben ik? Wat wil ik? Wat zijn mijn talenten, mijn dromen en aspiraties? Je keert de aandacht als het ware naar binnen  om achter de antwoorden op deze vragen te komen en gaat daar naar handelen.


 De oorsprong van persoonlijke ontwikkeling

Het fenomeen persoonlijke ontwikkeling bestaat al eeuwen. Het is ontstaan in het oude Griekenland. Aristoteles wordt gezien als de grondlegger van het fenomeen persoonlijke ontwikkeling. In een van zijn werken definieert hij persoonlijke ontwikkeling als volgt: ‘Een praktische wijsheid waarmee men, door het beoefenen ervan, een goed leven kan leiden en men als mens-zijnde kan uitbloeien’.


Zelfrealisatie

Persoonlijke ontwikkeling valt onder de categorie ‘zelfrealisatie’. Met zelfrealisatie benadruk en identificeer je jouw persoonlijk hoogste potentieel. Bekende persoonlijke ontwikkeling guru’s zijn: Tony Robbins, Eckhart Tolle en wijlen Wayne Dyer. Stilte.nl kan ook onder de noemer persoonlijke ontwikkeling worden geschaard, maar heeft een andere benadering dan de meest bestaande vormen van persoonlijke ontwikkeling hebben. Het grote verschil zit hem erin dat wij geloven dat je niet iets nieuws hoeft toe te voegen om je bezig te houden met persoonlijke ontwikkeling, maar dat je juist bewust wordt en waardering krijgt van hetgeen er al is. Je hoeft dus niet op zoek te gaan naar het ontbrekende puzzelstukje: jouw puzzel is al compleet. Persoonlijke ontwikkeling heeft vaak als doel om zaken toe te voegen of bestaande zaken te doorbreken, terwijl wij ons meer richten op de waardering van alles zoals het nu al feitelijk is. 

 

Visualisatie en manifestatie

Een sterk opkomende vorm binnen persoonlijke ontwikkeling is: visualisatie en manifestatie. ‘De wet van aantrekking’ schalmt uit de speakers richting de ‘gelukzoekers’. Bij het toepassen van deze ‘wetmatigheden’ visualiseert men een bepaald doel of uitkomst en hoopt men daarmee dit als resultaat te bereiken. Ons inziens blijft geluk daardoor altijd een ‘ding van morgen’. Geluk zit van binnen, je hoeft er alleen maar op af te stemmen. Het paradoxale van dat afstemmen, is dat er van je verlangd wordt om juist af en toe even stil te staan. Je gaat dus stilstaan om verder te komen. Door deze vorm van leven, gaat het leven voor je stromen en zullen daarmee resultaten ook begunstigd worden. Visualisatie leidt ons inziens alleen maar tot ontkenning van het huidige moment. Men legt tegen de huidige realiteit een gunstigere toekomstige realiteit aan. Dit veroorzaakt wat ons betreft alleen maar lijden in het nu.

 

Piramide van Maslow

De piramide van Maslow is bij de meesten wel bekend. Met deze piramide bracht Abraham Maslow de basisbehoeften van de mens en de hiërarchie daarbij in kaart. Helemaal bovenin de top van die piramide staat ‘zelfrealisatie’. Dit werd door Maslow als volgt gedefinieerd: ‘Het verlangen om meer en meer te worden wat men is, om alles te worden dat iemand in staat is te worden.’ De basisbehoeften van deze piramide zijn als volgt:

 

Piramide van Maslow behoeft enige uitleg, in deze afbeelding vind je die uitleg


In het Hindoeïsme zou men de definitie zelfrealisatie waarschijnlijk als volgt definiëren: de mate waarin je in staat bent je ‘Dharma’ (jouw levenspad) te volgen. 

Chinees filosoof Confucius legde binnen de Chinese traditie de basis voor hetgeen we nu als persoonlijke ontwikkeling kennen. In één van zijn boeken beschrijft hij dat een ieder zijn eigen ‘zelf’ eerst moet hebben ontwikkeld voordat er wereldvrede kan ontstaan. 

 

Psychologie

Binnen de psychologie wordt persoonlijke ontwikkeling vaak geassocieerd met Carl Jung. Jung bedacht het fenomeen ‘individuatie’. Dit is het proces in het volwassen worden en waarbij men het besef krijgt dat hij uniek is. Het doel van dit proces is dat je jezelf wil leren kennen. Je ontwikkelt hierbij je eigen persoonlijkheid: je verwezenlijkt hetgeen er in jou zit. Wij interpreteren dit vaak als, het inwilligen van allerlei voorwaarden buiten onszelf, maar Jung en velen anderen zeggen juist dat het al in je zit.

Een bekende uitspraak van Jung is: ‘Diegene die naar buiten kijkt droomt, diegene die daarbinnen kijkt is wakker.’ Met deze uitspraak toont Jung eigenlijk aan dat ontwikkeling niet zozeer gezien moet worden als de manifestatie van wereldlijke zaken als bezittingen, aanzien en status, maar meer gezocht moet worden in de realisatie van zichzelf, door naar binnen te keren. Dit beeld klopt ons inziens helemaal, echter strookt dat dus nog weleens met het beeld wat vele anderen bij persoonlijke ontwikkeling hebben. Het zit hem niet in het toevoegen van allerlei zaken, maar juist het weglaten ervan. Dit maakt een directe ervaring van geluk mogelijk. 

 

Kasplantje?

Wat vaak wordt gedacht, maar wat echter berust op een misverstand, is dat het naar binnen keren zorgt voor een passieve levenshouding. Het tegenovergestelde is juist waar. In plaats van kalmte te ondervinden door de activiteit, zou kalmte gevonden moeten worden in de activiteit zelf. Zo kan men met een actieve levensbenadering toch volledig mindfull zijn, zonder de balans van de mind te verliezen. Is men hiertoe in staat, dan zal men een flow-staat bereiken, wat de uitvoering van de activiteit ten goede zal komen. Op deze manier draagt deze manier van persoonlijke ontwikkeling bij aan het dagelijks ervaren van geluk. Geluk is te vinden in je binnenwereld en niet in die wereld daarbuiten.